Sil Sapur sprej na čištění koberců 600 ml

2389
28 hodnocení
  • 1 z 2

Pěna pro všechny koberce z přírodních a syntetických vláken

  • 150 Kč 20 Kč –13 %
    21,67 Kč / 100 ml
  • Momentálně nedostupné
130 Kč
Kategorie: Podlahy
Hmotnost: 0.7 kg
Položka byla vyprodána...
 

Sil Sapur sprej na čištění koberců 600 ml 

Pěna pro všechny koberce z přírodních a syntetických vláken. Zvláště vhodné pro koberce z jehlicové plsti, sisalu a kokosu. Vhodný také pro čalounění, pohovky a autosedačky. Nedoporučuje se pro samet, hedvábí a kůži. Zabraňuje re-znečištění a účinně eliminuje nepříjemné pachy. Pro cílenou aplikaci, s hlubokou silou.

  • Použití - Vysajte povrch důkladně, aby byl bez hrubého znečištění. Sprej protřepejte. Zkontrolujte stálost barev na nenápadném místě. 1. Sprej: držte nádobku dolů. Nastříkejte rovnoměrnou vrstvu pěny ze vzdálenosti přibližně 50 cm. (1 - 2 m²). Znovu protřepte. 2. Vetřete: Vlhkou pěnu vetřete měkkým kartáčem důkladně do koberce. Čím je vetření intenzivnější, tím lepší je účinek. 3. Vysávání: Dobře větrejte prostor. Doba expozice cca 2 - 4 hodiny (dokud není koberec úplně suchý). Nenamáčejte. Během doby expozice se nedotýkejte čištěné plochy. Důkladně vysajte.

 

 Dovoz: Německo

znak_plamen NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně proplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře a ukažte tento obal.

 

 

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.