Prací gel Persil Soin Laine & Soie 30 dávek 1,5 l

856
55 hodnocení

  • Momentálně nedostupné
299 Kč
Kategorie: Persil
Hmotnost: 1.5 kg
Položka byla vyprodána...
 

Persil Soin Laine & Soie - super koncentrát, tekutý prací gel vhodný na vlnu a kašmír.

POZOR! NEBEZPEČÍ!

potrisneni

 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může vyvolat kožní alergickou reakci. Při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zcela prázdné balení je z recyklovatelného materiálu.


Dovoz: Francie

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.