Parfémovaná voda do žehliček Fabulon Vapeur Parfumée 1000ml

1943
33 hodnocení

Se svěží vůní květin


  • Momentálně nedostupné
145 Kč
Kategorie: Francouzská drogerie
Hmotnost: 1 kg
Položka byla vyprodána...
 

Parfémovaná voda do žehliček pro usnadnění žehlení, ovonění prádla a proti usazování vodního kamene.
Použití: naléváme přímo do žehličky, můžeme zředit destilovanou vodou určenou k žehlení.


VAROVÁNÍ
! Skladujte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě proplachujte velkým množstvím vody, pokud možné vyjměte kontaktní čočky. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. Složení viz obal.

Dovoz: Francie

 

POZOR! NEBEZPEČÍ!
 
vykricnik
 
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může vyvolat kožní alergickou reakci. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.